PCR-TEST

Polymmerase chain reaction (PCR) test är ett NAAT (Nucleic-acid amplification) test, alltså ett molekylärt test som söker efter virusets arvsmassa. På vår klinik utför vi nasofarynxprover som analyseras antingen genom PCR eller genom antigen provtagning. Nasofarynx prov är ett prov som tas genom att försiktigt föra en tops genom näsan. Testet utförs av medicinskt utbildad personal.

Våra PCR-prov analyseras på ett nationellt ackrediterat laboratorium, utförs av vårdpersonal och signeras av läkare.


PCR-TEST

PCR-test är ett molekylärt test som söker efter virusets arvsmassa. PCR-testerna är de säkraste testerna vi har för att påvisa pågående covidinfektion. Du får svar dagen efter provtagningen mellan kl.13.00 och kl. 16.00